GDPR - Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Grupului NAI Romania, cu sediul social in Bucuresti, B.d Nicolae Caramfil, nr 87, sector 1. NAI Romania, in vederea prestarii serviciilor de asigurare, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

CATEGORII de date personale ce pot fi prelucrate de catre NAI Romania in activitatea de furnizare serviciilor:

Date personale de identificare (nume, prenume, telefon, e-mail, semnatura olografa, CNP). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a contractului dintre parti si derularea raportului contractual cu Operatorul.

SCOPUL utilizarii datelor personale

NAI Romania colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

·         prestarea serviciilor oferite de NAI Romania;

·         marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);

·         raportari interne sau catre alte entitati ale Grupului NAI Romania;

·         solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor

·         solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;

·         comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

·         asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);

·         recuperarea creantelor.

TEMEIUL co  lectarii si prelucrarii datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus:

·         incheierea si executarea contractului la care sunteti parte;

·         o obligatie legala a Operatorului;

·         consimtamantul dumneavoastra;

·         interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice si raportari interne sau catre alte entitati ale NAI Romania.

 

CATEGORII de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

·         autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;

·         furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (ex. dezvoltatori de servicii IT, furnizorii de servicii cloud, francizori etc);

·         prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;

·         institutii, agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, daca legislatia stipuleaza acest lucru;

·         alte companii din cadrul NAI Romania (nationale si/sau internationale);

·         Instante judecatoresti, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

·         Banci, institututii de credit, societati de leasing etc.

 

TRANSFERUL datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

NAI Romania ar putea sa transfere datele personale catre alte companii din afara sau din cadrul grupului, aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, NAI Romania a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.


STOCAREA datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti (respectiv pentru o perioda de 3 ani dupa incetarea contractului). Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile.


DREPTURILE dumneavoastra

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

a)      Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca NAI Romania prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

b)      Dreptul la rectificare. Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

c)       Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”. Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

d)      Dreptul de a va retrage consimtamantul. Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

e)      Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

f)       Dreptul la portabilitatea datelor. Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

g)      Dreptul la opozitie. Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

h)      Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ. Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

i)        Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor.

j)        Dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre NAI Romania a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos,

k)        precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii. Ne puteti contacta:

·                prin e-mail - la adresa: dpo@a-v.ro

·                personal - la oricare din punctele de lucru Bucuresti, sector 1, Blvd Nicolae Caramfil, nr 87;

·                printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Bucuresti, sector 1, Blvd Nicolae Caramfil, nr 87;

·                telefonic - la numarul: 031 101 1890.

Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.nairomania.ro – sectiunea „Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“.

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 26.06.2018.